The well-being of nature and humans becomes a post-corona travel luxury / Luonnon ja ihmisen hyvinvointi on luksusta samassa paketissa koronan jälkeisessä matkailussa

The well-being of nature and humans becomes a post-corona travel luxury / Luonnon ja ihmisen hyvinvointi on luksusta samassa paketissa koronan jälkeisessä matkailussa

Don't forget to play / Ettehän unohda leikkiä Reading The well-being of nature and humans becomes a post-corona travel luxury / Luonnon ja ihmisen hyvinvointi on luksusta samassa paketissa koronan jälkeisessä matkailussa 5 minutes Next One cushion won’t change the world but it may change the way we think / Yksi tyyny ei muuta maailmaa, mutta se voi muuttaa ajattelutapaamme

Niliaitta by Studio Puisto Architects, photo Archmospheres


The year 2022 marks Bonden’s fifth year anniversary. It still feels like yesterday, when we launched the industrially manufactured and plant-dyed Finnish lamb wool home textile collection in 2017.

According to the luxury travel magazine Condé Nast Traveller, the new post-corona world has evoked a new conscious way of travelling. One may begin to ponder the damage caused in addition to efforts done to restore the planet. Choosing the method of transportation and the destination might become a more considerate and holistic process. The consumers will require guaranteed health security at the destination but on the other hand, the carbon footprint of the trip also matters. An emerging trend within wellness tourism is the desire to visit destinations that care for nature and hold a perceptible connection to it.

The well-being of humans and planet Earth is at the centre of the conscious travel trend. Plenty of research has been done on the impacts of nature on the human wellness. A rising post-virus trend seems to be biophilic design and architecture in which the origin and atmosphere of the place are taken into account. Literally, biophilia refers to the bond between human life and the ecosystem. In biophilic architecture, nature is seen as part of the built environment, either on the larger community planning scale or when designing a single building. Why not do the same when creating the interior of the building and when choosing textiles? The carbon impact of the textile and garment industries exceeds the ones of flight and shipping combined. Therefore, the textile industry needs a shift towards a more sustainable future.

We constantly collaborate with projects that pay attention to biophilic design in their architecture and interiors. These spaces are connected to nature and the origins of the site. Their design incorporates genuine natural elements and materials that create a connection between the space and nature. Anyhow, design that pays attention to the holistic well-being is not only about the human experience, it also takes the well-being of nature into account. At most it aims for carbon neutrality. Could Finland become internationally famous as a country with wide-ranging nature destinations where the travel is compensated by means of design, including energy-saving, building, renovation and interior design solutions?

Condé Nast traveller -luksusmatkailumedian mukaan uusi koronaepidemian jälkeinen maailmanjärjestys matkailussa tarkoittaa tiedostavampaa matkailua, jossa punnitaan sen aiheuttaman kuormituksen ja luonnon ennallistamisen suhdetta. Matkustusmuodon ja kohteen valinnasta saattaa tulla harkitsevampaa ja kokonaisvaltaisempaa. Paitsi, että kuluttajat tulevat vaatimaan luottamusta kohdepaikan terveysturvallisuuteen, myös sillä on merkitystä, millaisen hiilijalanjäljen matka jättää. Kohteet, joissa on aistittavissa paikan yhteys luontoon ja halu tehdä näkyväksi oma luonnosta välittäminen, ovat nousemassa hyvinvointimatkailun keskeiseksi teemaksi.

Biofilisessa designissa ja arkkitehtuurissa huomioidaan luonnon vaikutus ihmisen hyvinvointiin. Sananmukaisesti ”biophilia” tarkoittaakin sidettä ihmisen elämän ja ekosysteemin välillä. Bilofilisessä arkkitehtuurissa rakennettuun ympäristöön otetaan mukaan luonto, joko laajemmassa yhteiskuntasuunnittelun mittakaavassa tai yksittäistä rakennusta suunnitellessa, mutta miksipä ei sitä huomioitasi myös rakennuksen sisustusta suunnitellessa?

On ollut kiinnostavaa olla mukana jo projekteissa, joiden arkkitehtuurissa ja sisustuksessa on huomioitu ihmisen hyvinvointi ja yhteys luontoon. Tämän yhteyden kautta ihminen kokee olevansa osa luontoa ja paikan alkuperää. Kuitenkin hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat oleellisia, mikäli halutaan profiloitua kestävänä luontomatkailumaana. Mielessäni onkin ollut ajatus siitä, että voisimmeko erottautua kansainvälisesti monipuolisten ja upeiden luontokohteiden matkailumaana, jossa tänne suuntaavia matkoja kompensoitaisiin matkailualan palveluntarjoajien energiansäästö-, rakentamis-/korjaus- ja sisustamisratkaisuilla? Tekstiilivalinnoissa kestävän kehityksen eteen on paljon tehtävissä, sillä tekstiili- ja vaatetusteollisuus tuottaa saman verran päästöjä vuodessa kuin laiva-ja lentoliikenne yhteensä.


Why Bonden textiles in Wellness Projects?

We want to offer our clients an experience that brings the holistic wellness of nature on the skin. The untreated non-toxic material shows that the travel service supplier cares about their carbon footprint. Our textiles can be used year around, they are easy care and self-cleaning when aired out, thanks to the remaining natural wool wax, lanolin, that is water- and dirt-repellent. Our blankets and cushions don't contain any toxins and will eventually decompose without releasing any harmful chemicals into the soil. Bonden products have been granted to use a Key Flag symbol. It demonstrates that our products has been manufactured in Finland.

Niliaitta by Studio Puisto Architects, photo Archmospheres

Miksi Bonden tekstiilit hyvinvoinnin huomioivissa projekteissa?

Haluamme tarjota asiakkaillemme kokemuksen, jossa luonto tulee tekstiilin kautta iholle. Käsittelemätön ja myrkytön materiaali viestittää sitä, että matkailupalvelun tarjoaja välittää omasta hiilijalanjäljestään. Tekstiilimme soveltuvat eri vuodenaikoihin. Ne ovat helppohoitoisia ja tuuletettaessa itsepuhdistuvia, koska niissä on jäljellä lampaan oma rasva, lanoliini. Se on lampaan villan ehkä arvokkain osa, joka hylkii vettä ja likaa. Torkkupeittomme ja tyynynpäälliset maatuvat ilman, että jättävät haitallisia kemikaaleja luontoon. Bonden tekstiileillä on Avainlippu-merkki joka kertoo, että tuotteemme on valmistettu Suomessa.

Haasi Mirror houses


Northern Lights Ranch, find out more about this location on We bring Nature home / Part two